09185752183-فــروش پــوکه مـعدنی قــروه با قیــمــت ارزان

برای مشاوره و خرید کلیک کنید

پوکه معدنی چیست

پوکه معدنی متشکل از گدازه های آتشفشان است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده که اصطلاح علمی آن پومیس میباشد و توسط دستگاه دانه بندی شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد. پوکه معدنی را در ساختمان سازی و کشاورزی و انواع مشاغل وصنعت دیگر استفاده میکنند

09185752183

پوکه معدنی قروه(عبدی)
09185752183

انواع پوکه معدنی

ما دوستان جدید را داریم!